Tube Gallery SS17 Men´s collection ˝Suddenly Last Summer˝ เสื้อกล้ามสีขาว พิมพ์ลายปลากัดและใบบัวด้านหน้า

ราคาขาย
1,290฿
ราคาส่วนลด
1,161฿
SAVE 10 OFF
การจัดส่ง ข้อมูล
รูปแบบการจัดส่ง

ไม่ใช้บริษัทขนส่ง (มีบริการจัดส่งแบบรวม)

ค่าจัดส่งที่แสดงเป็นค่าจัดส่งขั้นต่ำของสินค้านี้.
ค่าจัดส่งที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างตามพื้นที่, จำนวนสินค้า,
หรือออฟชั่นที่ท่านเลือก. กรุณาตรวจสอบค่าจัดส่งที่หน้า คำสั่งซื้อ/การชำระเงิน

อัตราค่าจัดส่งตามพื้นที่

Bangkok Metropolitan Region , Up Country

น้ำหนัก (กก) ค่าจัดส่ง
0.0 ~ 10.0 50
Close
 • ค่าบริการจัดส่งขั้นต่ำ50฿
จำนวน
ซื้อทันที ตะกร้าสินค้า รายการที่อยากได้
เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ลงในตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว
คุณต้องการตรวจสอบตะกร้าสินค้าของคุณหรือไม่

ปิด
เพิ่มลงในรายการที่อยากได้ของฉัน

เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ลงในรายการที่อยากได้ของคุณแล้ว
คุณต้องการตรวจสอบรายการที่อยากได้ของคุณหรือไม่

ปิด

สินค้ายอดนิยมประจำร้าน

Tube Gallery
ข้อมูลผู้ขาย
ข้อมูลผู้ขาย
ผู้ขาย Tube Gallery
ที่อยู่ของผู้ขาย
 • ที่อยู่การจัดส่งต้นทาง

  979 อาคารสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 335, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330

 • ที่อยู่สำหรับการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

  979 อาคารสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 335, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330

ปิด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า
ประเภทสินค้า สินค้าใหม่ หมายเลขสินค้า 5129975
น้ำหนัก (กก.) 0.3 กก ประเทศผู้ผลิต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิธีการจัดส่ง

ไม่ใช้บริษัทขนส่ง

บริการหลังการขาย

11street.co.th รับแจ้งรายงานเกี่ยวกับสินค้าเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ซื้อ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าอย่างปลอดภัย กรุณาติดต่อเรา

ไปแจ้ง
เสื้อกล้ามสีขาว พิมพ์ลายปลากัดและใบบัวด้านหน้า
เพิ่มเติมรายละเอียดด้วยการปักลูกปัดเล็กๆ บนเส้นของลายพิมพ์อีกครั้ง
ตกแต่งขอบเสื้อด้วยผ้ายืดสีน้ำเงิน
Size 
มีเพียงขนาดเดียวเป็นขนาด Free Size
รอบอก  36 นิ้ว  ความยาว  26 นิ้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ID Line : @tubegallery
Facebook : Tube Gallery
Instagram : @tubegallery
www.tube-gallery.com

  รีวิวของลูกค้า

  ถาม - ตอบ

  ข้อมูลผู้ขาย

  ข้อมูลผู้ขาย
  ผู้ขาย Tube Gallery
  จัดส่งจาก 979 อาคารสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 335, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330
  ที่อยู่ในการคืน/เปลี่ยนสินค้า 979 อาคารสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 335, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330
  ประกาศเกี่ยวกับการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะสินค้าที่มีตำหนิจากการผลิตเท่านั้น และขออนุญาตไม่รับคืนสินค้าในทุกๆกรณี

  นโยบายการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

  1. การยกเลิก
   • ยื่นคำขอทำการยกเลิกได้หลังจากเสร็จสิ้นการชำระเงินแล้ว และสินค้ายังไม่ได้ถูกจัดส่ง
  2. การส่งคืน
   • ยื่นคำขอส่งคืนสินค้าภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับสินค้า
   • ผู้ซื้อสอบถามความยินยอมจากผู้ขายก่อน
   • ผู้ซื้อส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนไปยังผู้ขาย
   • ผู้ขายได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน
   • ผู้ขายยินยอมให้มีการส่งคืน การส่งคืนเสร็จสมบูรณ์
  3. การเปลี่ยนสินค้า
   • ยื่นคำขอเปลี่ยนสินค้าภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันทีได้รับสินค้า
   • ผู้ซื้อสอบถามความยินยอมจากผู้ขายก่อน
   • ผู้ซื้อส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนไปยังผู้ขาย
   • ผู้ขายได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน
   • ผู้ขายจัดส่งสินค้าชุดใหม่ให้ผู้ซื้อ และเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนสินค้า
  • วิธีการยื่นขอทำการยกเลิก/ส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า
   • คุณสามารถยื่นขอทำการยกเลิกได้หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และหากในเวลาดังกล่าวสินค้ายังไม่ได้มีการจัดส่ง คำขอทำการยกเลิกก็จะได้รับการอนุมัติและคุณจะได้รับเงินคืน
    แต่หากในกรณีที่ผู้ขายได้จัดส่งสินค้าแล้ว คำขอทำการยกเลิกอาจถูกปฏิเสธได้
   • คุณสามารถขอส่งคืนสินค้าได้หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว คุณควรส่งสินค้าดังกล่าวคืนให้กับผู้ขาย
    หลังจากผู้ขายตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนแล้วว่ามีตำหนิใดๆ และอนุมัติคำขอของคุณแล้ว ก็จะสิ้นสุดกระบวนการส่งคืนและคุณจะได้รับเงินค่าสินค้าคืน
   • คุณสามารถยื่นขอเปลี่ยนสินค้าได้หากสินค้าที่จัดส่งมาไม่ถูกต้อง ส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนไปยังผู้ขาย
    หลังจากผู้ขายตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนแล้วว่ามีตำหนิใดๆ ผู้ขายจะอนุมัติคำขอของคุณและส่งสินค้าชุดใหม่ไปให้
  • เกณฑ์การส่งคืน/การเปลี่ยนสินค้า

   คุณสามารถยื่นคำขอส่งคืน/เปลี่ยนสินค้าได้ภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับสินค้า อย่างไรก็ตาม การขอส่งคืน/เปลี่ยนสินค้าจะไม่สามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

   • หากผู้ซื้อยื่นคำขอเนื่องจากเปลี่ยนใจเมื่อเลยกำหนดเวลาเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับสินค้า
   • หากมีการนำสินค้าไปใช้งานแล้ว และหากสินค้าได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย
   • หากมีการนำป้ายของสินค้าออก หรือหากมีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว และสินค้าได้สูญเสียมูลค่าแล้ว
   • หากมีการเปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์สูญหาย
   • หากเลยกำหนดระยะเวลาไปมาก และมูลค่าของสินค้าลดลงจนไม่สามารถนำมาขายใหม่ได้อีกต่อไป
   • หากคำขอส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า เป็นคำขอสำหรับสินค้าที่จัดทำตามความต้องการของลูกค้า เช่น รองเท้าทำมือหรือเครื่องประดับสั่งทำ
   • หากส่วนประกอบของสินค้า (รวมถึงสินค้าที่แถมให้ฟรี) มีการนำไปใช้ หรือสูญหาย
   • หากผู้ซื้อไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมสินค้า
  • สินค้าประเภท E-voucher จะถูกจัดส่งให้กับคุณในทันทีผ่านทางอีเมลจึงไม่สามารถยกเลิก,คืนเงิน หรือเปลี่ยนได้ หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้น โปรดพิจารณาถึงเรื่องนี้ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ และกรอกที่อยู่อีเมลของคุณให้ถูกต้อง
  • สินค้าแบบเติมเงินมือถือจะไม่สามารถส่งคืน/เปลี่ยนได้เมื่อมีการโหลดเข้าสู่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ว โปรดพิจารณาถึงเรื่องนี้ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ และกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณให้ถูกต้อง

  ประกาศ

  • โปรดทราบว่าการทำธุรกรรมโดยตรงกับผู้ขาย โดยไม่ผ่านทางบริการชำระเงินของ 11street อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เช่น ไม่ได้รับสินค้า ได้รับสินค้าผิด เป็นต้น
  • 11street ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ สำหรับสินค้าและคอนเทนท์ที่ถูกลงทะเบียนจากผู้ขาย
  • Please note that, direct transaction with the seller without using 11street payment service can cause problems such as; not receiving the product, receiving different product etc.
  • For sales products and contents registered by the seller, 11street run by 11street Thailand has no responsibility on any of the registered contents.