บริการจัดส่งฟรี

[MIZON]MIZON Korean Cosmetics Snail Repair Eye Cream, 1 Ounce

สินค้ายังไม่พร้อมจำหน่าย

แล้วกลับมาใหม่นะ

การจัดส่ง
ต่างประเทศ การจัดส่งระหว่างประเทศ
 • ฟรี

สินค้ายอดนิยมประจำร้าน

StoreUSA คะแนนความพึงพอใจ 81%
ข้อมูลผู้ขาย
ข้อมูลผู้ขาย
ผู้ขาย StoreUSA
ที่อยู่ของผู้ขาย
 • ที่อยู่การจัดส่งต้นทาง

  No.6504, 38, Imhakdong-ro, Gyeyang-gu, 21034 INCHEON, INCHEON, South Korea

 • ที่อยู่สำหรับการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

  No.6504, 38, Imhakdong-ro, Gyeyang-gu, 21034 INCHEON, INCHEON, South Korea

ปิด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า
ประเภทสินค้า สินค้าใหม่ หมายเลขสินค้า 3630572
น้ำหนัก (กก.) * 1 กก ประเทศผู้ผลิต ผลิตใน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิธีการจัดส่ง

ไม่ใช้บริษัทขนส่ง

บริการหลังการขาย -
*น้ำหนักสินค้าที่ระบุอาจแตกต่างจากน้ำหนักสินค้าจริง เนื่องจากอ้างอิงตามน้ำหนักมาตรฐานของหมวดหมู่สินค้า

11street รับแจ้งรายงานเกี่ยวกับสินค้าเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ซื้อ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าอย่างปลอดภัย กรุณาติดต่อเรา

ไปแจ้ง

“”

รีวิวของลูกค้า

ถาม - ตอบ

ข้อมูลผู้ขาย

ข้อมูลผู้ขาย
ผู้ขาย StoreUSA
จัดส่งจาก No.6504, 38, Imhakdong-ro, Gyeyang-gu, 21034 INCHEON, INCHEON, South Korea
ที่อยู่ในการคืน/เปลี่ยนสินค้า No.6504, 38, Imhakdong-ro, Gyeyang-gu, 21034 INCHEON, INCHEON, South Korea
ประกาศเกี่ยวกับการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า -

นโยบายการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

 1. การยกเลิก
  • ยื่นคำขอทำการยกเลิกได้หลังจากเสร็จสิ้นการชำระเงินแล้ว และสินค้ายังไม่ได้ถูกจัดส่ง (สถานะของคำสั่งซื้ออยู่ระหว่าง 'เสร็จสิ้นคำสั่งซื้อ' และ 'ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว')
 2. การส่งคืน
  • ยื่นคำขอส่งคืนสินค้าภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • ผู้ซื้อสอบถามความยินยอมจากผู้ขายก่อน
  • ผู้ซื้อส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนไปยังผู้ขาย (ขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้า)
  • ผู้ขายได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน
  • ผู้ขายยินยอมให้มีการส่งคืน การส่งคืนเสร็จสมบูรณ์
 3. การเปลี่ยนสินค้า
  • สินค้าจากต่างประเทศจัดอยู่ในรายการสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้้
 • วิธีการยื่นขอทำการยกเลิก/ส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า
  • คุณสามารถยื่นขอทำการยกเลิกได้หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และหากในเวลาดังกล่าวสินค้ายังไม่ได้มีการจัดส่ง คำขอทำการยกเลิกก็จะได้รับการอนุมัติและคุณจะได้รับเงินคืน แต่หากในกรณีที่ผู้ขายได้จัดส่งสินค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถยื่นขอทำการยกเลิกได้
  • คุณสามารถขอส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่คุณได้รับสินค้าที่ชำรุดหรือมีตำหนิ หรือผู้ขายส่งสินค้าผิด*เท่านั้น โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 11street (โทร. 02-088-0011) พร้อมแสดงหลักฐาน
  • เจ้าหน้าที่จะประสานงานกับผู้ขาย หลังจากผู้ขายตรวจสอบสินค้าว่าชำรุดหรือมีตำหนิจริงและอนุมัติคำขอของคุณแล้ว จะถือว่าการส่งคืนเสร็จสมบูรณ์และคุณจะได้รับเงินค่าสินค้าคืน
  • ้ซื้ออาจต้องส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขายโดยตรง หลังจากที่ผู้ขายอนุมัติคำขอคืนสินค้าในระบบ และการคืนเงินจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายได้รับสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์การส่งคืน
  • สินค้าจากต่างประเทศไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนสั่งซื้อ
 • เกณฑ์การส่งคืน/การเปลี่ยนสินค้า

  คุณสามารถยื่นคำขอส่งคืนได้ภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับสินค้า อย่างไรก็ตาม การขอส่งคืนจะไม่สามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

  • หากผู้ซื้อยื่นคำขอเนื่องจากการเปลี่ยนใจของผู้ซื้อเอง
  • หากมีการนำสินค้าไปใช้งานแล้ว และหากสินค้าได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย
  • หากมีการนำป้ายของสินค้าออก หรือหากมีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว และสินค้าได้สูญเสียมูลค่าแล้ว
  • หากมีการเปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์สูญหาย
  • หากเลยกำหนดระยะเวลาไปมาก และมูลค่าของสินค้าลดลงจนไม่สามารถนำมาขายใหม่ได้อีกต่อไป
  • หากคำขอส่งคืน เป็นคำขอสำหรับสินค้าที่จัดทำตามความต้องการของลูกค้า เช่น รองเท้าทำมือหรือเครื่องประดับสั่งทำ
  • หากส่วนประกอบของสินค้า (รวมถึงสินค้าที่แถมให้ฟรี) มีการนำไปใช้ หรือสูญหาย
  • หากผู้ซื้อไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมสินค้า
 • *เกณฑ์ของสินค้าชำรุด/มีตำหนิ/สินค้าผิด
  • หากสินค้าหมดอายุ
  • หากสินค้าชำรุด มีตำหนิ หรือเสียหายจากผู้ขายหรือการขนส่งุ
  • หากสินค้ามีชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบไม่ครบ
  • หากผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในคำสั่งซื้อ
 • ภาษีศุลกากรนำเข้า
  • สินค้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าเกิน 1,500 บาท (รวมค่าจัดส่งและค่าประกัน) อาจต้องเสียภาษีศุลกากรนำเข้าเพิ่มเติม ตามนโยบายของกรมศุลกากร
 • ประกันสินค้า
  • สินค้าจากต่างประเทศอาจไม่มีประกันศูนย์ของสินค้า และผู้ซื้ออาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งคืนสินค้าในบางกรณี
   ตามเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ประกาศ

 • โปรดทราบว่าการทำธุรกรรมโดยตรงกับผู้ขาย โดยไม่ผ่านทางบริการชำระเงินของ 11street อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เช่น ไม่ได้รับสินค้า ได้รับสินค้าผิด เป็นต้น
 • 11street ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ สำหรับสินค้าและคอนเทนท์ที่ถูกลงทะเบียนจากผู้ขาย
 • Please note that, direct transaction with the seller without using 11street payment service can cause problems such as; not receiving the product, receiving different product etc.
 • For sales products and contents registered by the seller, 11street run by 11street Thailand has no responsibility on any of the registered contents.